fartak-rayan-idea.png

فرتاک |

 آشنایی ما با دنیای مدرن و اینترنت, وبسایت, فروشگاه و نمایشگاه آنلاین چنان قدیمی نیست که زندگی متفاوت قبل از آن را فراموش کرده باشیم.
برای اطلاع یا خرید باید به فروشگاه مراجعه می کردیم, برای سرگرمی به مراکز خرید میرفتیم و به شیشه مغازه ها خیره می شدیم. اما امروزه زندگی متفاوت است.
از خرید لباس تا پیدا کردن آپارتمان مناسب, دکور منزل و محل کار, یا حتی پیدا کردن خیاط عروسی آنلاین انجام می گیرد و عقب ماندن از قافله مدرن مترادف شده با عقب ماندن از زندگی. کسب کارهای آنلاین رونق گرفته و فرهنگ خرید یا سفارش به این سو سوق پیدا کرده است.
و ما به عنوان مصرف کننده از سویی و عرضه کننده از سویی دیگر محتاج به پیروی از آخرین اطلاعات آنلاین هستیم. به همین خاطر تلاش کرده ایم در فرتاک به این مهم پاسخ مناسبی بدهیم.
 
Image
Image
ما را دنبال کنید |
Image